Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến rối loạn giấc ngủ ở người bệnh đái tháo đường típ 2 tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Thanh Tùng
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến rối loạn giấc ngủ ở người bệnh đái tháo đường típ 2 tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2022. : Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Phong Túc, 2. TS. Nguyễn Thị Hiên
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 102tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến rối loạn giấc ngủ ở người bệnh đái tháo đường típ 2
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Bệnh đái tháo đường típ 2
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154515
00222
004999D78BB-928B-4389-8598-70E795BA21D4
005202304111538
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230411153903|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Thanh Tùng
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng và một số yếu tố liên quan đến rối loạn giấc ngủ ở người bệnh đái tháo đường típ 2 tại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Vũ Phong Túc, 2. TS. Nguyễn Thị Hiên
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình, 2022
300 |a102tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng và một số yếu tố liên quan đến rối loạn giấc ngủ ở người bệnh đái tháo đường típ 2
650 |aY tế công cộng
653 |aBệnh đái tháo đường típ 2
780|wLV00690(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00690-nguyenthanhtung-2022/bia (1)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào