Luận văn, luận án
610(08)
Kiến thức, thực hành của điều dưỡng viên và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Đỗ Thị Minh Tâm
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Kiến thức, thực hành của điều dưỡng viên và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022. : Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh, 2. PGS.TS. Vũ Phong Túc
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 101tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Kiến thức, thực hành của điều dưỡng viên và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Điều dưỡng viên
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154516
00222
0048E944958-EA2C-467E-A1AD-2FCFEF64495C
005202304120755
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230412075547|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aĐỗ Thị Minh Tâm
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aKiến thức, thực hành của điều dưỡng viên và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh, 2. PGS.TS. Vũ Phong Túc
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình, 2022
300 |a101tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aKiến thức, thực hành của điều dưỡng viên và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội.
650 |aY tế công cộng
653 |aĐiều dưỡng viên
780|wLV00691(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00691-dominhtam-ytcc2022/bia (1)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào