Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng điều kiện vệ sinh và công tác vệ sinh môi trường bề mặt tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Trần Minh Mẫn
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng điều kiện vệ sinh và công tác vệ sinh môi trường bề mặt tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình năm 2022. : Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến, PGS.TS. Ngô Thị Nhu
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 106tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng điều kiện vệ sinh và công tác vệ sinh môi trường bề mặt tại bệnh viện Đa khoa.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Vệ sinh môi trường
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154518
00222
00417A1690B-EF59-4C98-A619-BD4A01CA73DE
005202304120906
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20230412090607|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aTrần Minh Mẫn
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng điều kiện vệ sinh và công tác vệ sinh môi trường bề mặt tại bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến, PGS.TS. Ngô Thị Nhu
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình, 2022
300 |a106tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng điều kiện vệ sinh và công tác vệ sinh môi trường bề mặt tại bệnh viện Đa khoa.
650 |aY tế công cộng
653 |aVệ sinh môi trường
780|wLV00693(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00693-tranminhman-ytcc2022/bia (2)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào