Luận văn, luận án
610(08)
Đánh giá sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại trung tâm Y tế huyện Bình Lục năm 2022. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Lê Thị Hồng
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại trung tâm Y tế huyện Bình Lục năm 2022. : Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đức Cường, 2. TS. Ngô Văn Mạnh
Nhan đề Mã số: 8720701
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 110tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đánh giá sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Dịch vụ khám chữa bệnh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154519
00222
004BDA9DB98-BCAE-4A8D-818B-0ADA6D5B1858
005202304120924
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230412092437|bthuoanh|y20230412092311|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aLê Thị Hồng
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan tại trung tâm Y tế huyện Bình Lục năm 2022. : |bLuận văn thạc sỹ Y tế công cộng. / Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Đức Cường, 2. TS. Ngô Văn Mạnh
245|nMã số: 8720701
260 |aThái Bình, 2022
300 |a110tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐánh giá sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố liên quan.
650 |aY tế công cộng
653 |a Dịch vụ khám chữa bệnh
780|wLV00694(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00694-lethihong-ytcc2022/bia (1)thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào