Sách TK tiếng Việt
616N(08)
Bệnh đái tháo đường - tăng glucose máu
UDC 616N(08)
Tác giả CN PGS.TS. Tạ Văn Bình
Nhan đề Bệnh đái tháo đường - tăng glucose máu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2006
Mô tả vật lý 669tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Đại cương về đái tháo đường- tăng glucomáu, lâm sàng và điều trị các thể đái tháo đường, biến chứng của bệnh đái tháo đường, những vấn đề mới vế đái tháo đường- tăng glucomáu.
Từ khóa tự do Đái tháo đường
Từ khóa tự do Glucose máu
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154521
00211
004C9D24EB7-A26A-4252-B4A6-4BBDF59B9FF9
005202304201440
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20230420144009|zthuoanh
080|a616N(08)
100 |aPGS.TS. Tạ Văn Bình
245 |aBệnh đái tháo đường - tăng glucose máu
260 |aHà Nội : |bY học, |c2006
300 |a669tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c24cm.
520 |aĐại cương về đái tháo đường- tăng glucomáu, lâm sàng và điều trị các thể đái tháo đường, biến chứng của bệnh đái tháo đường, những vấn đề mới vế đái tháo đường- tăng glucomáu.
653 |aĐái tháo đường
653 |aGlucose máu
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/bệnh đái tháo đường tăng glucose máu/bệnh đái tháo đường tăng glucose máu_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào