Sách TK tiếng Việt
617.0(08)
Chăm sóc ngoại khoa các bệnh lý hệ tiêu hóa.
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Chủ biên: TS.BS. Nguyễn Minh An. Đồng chủ biên: TS.Bs. Trương Tuấn Anh
Nhan đề Chăm sóc ngoại khoa các bệnh lý hệ tiêu hóa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2021
Mô tả vật lý 358tr. : Hình ảnh màu minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Giải phẫu sinh lý hệ tiêu hóa, các vấn đề chăm sóc ngoại khoa bệnh lý hệ tiêu hóa, chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật các bệnh lý hệ tiêu hóa, chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa cấp, chăm sóc người bệnh tắc ruột cơ học, chăm sóc người bệnh thủng dạ dày, tá tràng,...
Từ khóa tự do Chăm sóc ngoại khoa
Từ khóa tự do Hệ tiêu hóa
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154524
00211
004AF619550-516B-4B5D-AE2A-3A4AEECC868B
005202304201531
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230420153136|zthuoanh
080|a617.0(08)
100 |aChủ biên: TS.BS. Nguyễn Minh An. Đồng chủ biên: TS.Bs. Trương Tuấn Anh
245 |aChăm sóc ngoại khoa các bệnh lý hệ tiêu hóa.
260 |aHà Nội : |bY học, |c2021
300 |a358tr. : |bHình ảnh màu minh họa ; |c27cm.
520 |aGiải phẫu sinh lý hệ tiêu hóa, các vấn đề chăm sóc ngoại khoa bệnh lý hệ tiêu hóa, chăm sóc người bệnh trước phẫu thuật các bệnh lý hệ tiêu hóa, chăm sóc người bệnh viêm ruột thừa cấp, chăm sóc người bệnh tắc ruột cơ học, chăm sóc người bệnh thủng dạ dày, tá tràng,...
653 |aChăm sóc ngoại khoa
653 |aHệ tiêu hóa
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/chăm sóc ngoại khoa các bệnh lý hệ tiêu hóa/chăm sóc ngoại khoa các bệnh lý hệ tiêu hóa_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào