Luận văn, luận án
617.0(08)
Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép hoàn toàn ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định :
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Đỗ Văn Chiều
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép hoàn toàn ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định : Luận văn Bác sỹ Chuyên khoa Cấp II. Chuyên ngành: Ngoại khoa / Người hướng dẫn khoa học: 1. TS.BS. Phan Thanh Lương 2. TS.BS. Hoàng Ngọc Hà
Nhan đề Mã số: CK 60720123
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2022
Mô tả vật lý 115tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép hoàn toàn ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do Nội soi
Từ khóa tự do Thoát vị bẹn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154525
00222
0042AD575F7-5CB2-41DC-B019-6CC5876003DB
005202305110906
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230511090701|zthuoanh
080 |a617.0(08)
100 |aĐỗ Văn Chiều
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép hoàn toàn ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định : |bLuận văn Bác sỹ Chuyên khoa Cấp II. Chuyên ngành: Ngoại khoa / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1. TS.BS. Phan Thanh Lương 2. TS.BS. Hoàng Ngọc Hà
245|nMã số: CK 60720123
260 |aThái Bình, |c2022
300 |a115tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aKết quả điều trị thoát vị bẹn bằng phẫu thuật nội soi đặt mảnh ghép hoàn toàn ngoài phúc mạc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định
650 |aNgoại khoa
653 |aNội soi
653 |aThoát vị bẹn
780|wLV354(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/chuyenkhoai_ii/lv354-dovanchieu-ngoai/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào