Luận văn, luận án
618N(08)
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính ở trẻ 2-16 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương :
UDC 618N(08)
Tác giả CN Vũ Thị Thu Trang
Tác giả TT Trường Đại Học Y Dược
Nhan đề Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính ở trẻ 2-16 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Nhi khoa / Người hướng dẫn khoa học: TS.BS Nguyễn Thị Mai Hương
Nhan đề Mã số: 8720106.01
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 98tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính ở trẻ 2-16 tuổ
Thuật ngữ chủ đề Nhi khoa
Từ khóa tự do Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
Địa chỉ LV00695(08)
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154526
00222
004DBC40A77-FFE1-462E-A94A-AF77538F7854
005202306151505
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230615150554|bthuoanh|y20230609152852|zthuoanh
080 |a618N(08)
100 |aVũ Thị Thu Trang
110 |aTrường Đại Học Y Dược
245 |aĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính ở trẻ 2-16 tuổi tại bệnh viện Nhi Trung ương : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Nhi khoa / |cNgười hướng dẫn khoa học: TS.BS Nguyễn Thị Mai Hương
245|nMã số: 8720106.01
260 |c2023
300 |a98tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính ở trẻ 2-16 tuổ
650 |aNhi khoa
653 |aBệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch mạn tính
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
852|jLV00695(08)
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv-vuthithutrang/bia-vuthutrangthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào