Luận văn, luận án
619(08)
Nghiên cứu độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng chống loét dạ dày tá tràng của viên nang “Trung hòa vị” trên thực nghiệm :
UDC 619(08)
Tác giả CN Cao Hồng Hạnh
Tác giả TT Học viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam
Nhan đề Nghiên cứu độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng chống loét dạ dày tá tràng của viên nang “Trung hòa vị” trên thực nghiệm : Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa II. Chuyên ngành : Y học cổ truyền / Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Quốc Hương TS. Trần Đức Hữu
Nhan đề Mã số : 20CKIIY17
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 104tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng chống loét dạ dày tá tràng của viên nang “Trung hòa vị” trên thực nghiệm
Thuật ngữ chủ đề Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Loét dạ dày tá tràng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154527
00222
004B9EC9B90-AD5F-40B2-8F62-FFBDD1DEB21B
005202306151507
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230615150712|bthuoanh|y20230609154328|zthuoanh
080 |a619(08)
100 |aCao Hồng Hạnh
110 |aHọc viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam
245 |aNghiên cứu độc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng chống loét dạ dày tá tràng của viên nang “Trung hòa vị” trên thực nghiệm : |b Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa II. Chuyên ngành : Y học cổ truyền / |c Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Quốc Hương TS. Trần Đức Hữu
245|n Mã số : 20CKIIY17
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a104tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐộc tính cấp, bán trường diễn và tác dụng chống loét dạ dày tá tràng của viên nang “Trung hòa vị” trên thực nghiệm
650 |aY học cổ truyền
653 |aLoét dạ dày tá tràng
780|wLV356(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/chuyenkhoai_ii/ckii-cao hồng hạnh/bia-caohonghanhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào