Luận văn, luận án
619(08)
Đánh giá kết quả của bài thuốc Thái Bình HV kết hợp điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp :
UDC 619(08)
Tác giả CN Lê Trung Dũng
Tác giả TT Học viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam
Nhan đề Đánh giá kết quả của bài thuốc Thái Bình HV kết hợp điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp : Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa II. Chuyên ngành: Y học cổ truyền / Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Kim Dung TS. Đỗ Quốc Hương
Nhan đề Mã số: 20CKIIY15
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2023
Mô tả vật lý 125tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Kết quả của bài thuốc Thái Bình HV kết hợp điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp
Thuật ngữ chủ đề Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Viêm khớp dạng thấp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154528
00222
004B8E05F8F-3DAB-4026-8529-9DB0DF966CE4
005202306151508
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230615150841|bthuoanh|y20230609155802|zthuoanh
080 |a619(08)
100 |aLê Trung Dũng
110 |aHọc viện Y Dược học Cổ Truyền Việt Nam
245 |aĐánh giá kết quả của bài thuốc Thái Bình HV kết hợp điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp : |bLuận văn Bác sĩ Chuyên khoa II. Chuyên ngành: Y học cổ truyền / |cNgười hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Kim Dung TS. Đỗ Quốc Hương
245|nMã số: 20CKIIY15
260 |aHà Nội, |c2023
300 |a125tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aKết quả của bài thuốc Thái Bình HV kết hợp điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp
650 |aY học cổ truyền
653 |aViêm khớp dạng thấp
780|wLV355(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/chuyenkhoai_ii/ckii-lê trung dũng/bia-letrungdungthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào