Sách TK ngoại văn
6T7.3(08)
Introduction To Rubrics An Assessment Tool To Save Grading Time, Convey Effective Feedback and promote student learning
UDC 6T7.3(08)
Tác giả CN Dannelle D. Stevens (Author), Antonia J. Levi (Author)
Nhan đề Introduction To Rubrics An Assessment Tool To Save Grading Time, Convey Effective Feedback and promote student learning
Thông tin xuất bản 2005
Mô tả vật lý 142tr. ; .
Từ khóa tự do Application of rubrics
Từ khóa tự do Service learning and students’ independent learning
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154551
00212
0044793B3F7-EB29-45E2-A266-1965265129A4
005202308020953
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20230802095343|zthuoanh
080|a6T7.3(08)
100 |aDannelle D. Stevens (Author), Antonia J. Levi (Author)
245 |aIntroduction To Rubrics An Assessment Tool To Save Grading Time, Convey Effective Feedback and promote student learning
260 |c2005
300 |a142tr. ; |c .
653 |aApplication of rubrics
653 |aService learning and students’ independent learning
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/introduction to rubrics an assessment tool to save grading time/introduction to rubrics an assessment tool to save grading time, convey effective fe_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào