Luận văn, luận án
5A2.4(08)
Đặc điểm dẫn truyền thần kinh ngoại vi và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính :
UDC 5A2.4(08)
Tác giả CN Tăng Thị Hải
Tác giả TT Trường đại học Y Hà Nội
Nhan đề Đặc điểm dẫn truyền thần kinh ngoại vi và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính : Luận văn Thạc sĩ Y học. Chuyên ngành: Sinh lý học / Cán bộ hướng dẫn khoa học: Pgs.Ts. Lê Đình Tùng
Nhan đề Mã số: 8720101
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 141tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Mô tả đặc điểm dẫn truyền thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính độ tuổi trên 30. Xác định một số yếu tố liên quan đến tổn thương thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân gút mạn tính.
Thuật ngữ chủ đề Sinh lý học
Từ khóa tự do Bệnh gút mạn tính
Từ khóa tự do Thần kinh ngoại vi
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154552
00222
0044320229F-5F18-4463-A6D9-D58B7379DA66
005202308091426
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20230809142655|bthuoanh|y20230803151014|zthuoanh
080 |a5A2.4(08)
100 |aTăng Thị Hải
110 |aTrường đại học Y Hà Nội
245 |aĐặc điểm dẫn truyền thần kinh ngoại vi và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính : |bLuận văn Thạc sĩ Y học. Chuyên ngành: Sinh lý học / |cCán bộ hướng dẫn khoa học: Pgs.Ts. Lê Đình Tùng
245|nMã số: 8720101
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a141tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMô tả đặc điểm dẫn truyền thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân nam mắc bệnh gút mạn tính độ tuổi trên 30. Xác định một số yếu tố liên quan đến tổn thương thần kinh ngoại vi ở bệnh nhân gút mạn tính.
650 |aSinh lý học
653 |aBệnh gút mạn tính
653 |aThần kinh ngoại vi
780|wLV00696(08)
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00696-tangthihai/bia-haithumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào