Luận văn, luận án
615.01(08)
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh u tuyến nước bọt
UDC 615.01(08)
Tác giả CN Đinh Thị Huyền Trang
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh u tuyến nước bọt
Thông tin xuất bản 2014
Mô tả vật lý 99tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh u tuyến nước bọt
Thuật ngữ chủ đề Giải phẫu bệnh
Từ khóa tự do U tuyến nước bọt
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình /Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154555
00222
004954103F6-7FC1-49AF-A760-278B6F254743
005202308041552
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230804155247|bthuoanh|y20230804154639|zthuoanh
080 |a615.01(08)
100 |aĐinh Thị Huyền Trang
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh u tuyến nước bọt
260 |c2014
300 |a99tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh u tuyến nước bọt
650 |aGiải phẫu bệnh
653 |aU tuyến nước bọt
780|wLV0342(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình /Kho sách tham khảo luận án, luận văn
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào