Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng bệnh răng miệng và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh răng miệng của bệnh nhân đái tháo đường tup 2 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2014 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Vũ Đức Minh
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng bệnh răng miệng và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh răng miệng của bệnh nhân đái tháo đường tup 2 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2014 : Luận văn thạc sỹ y tế công cộng. Chuyên ngành: Y tế công cộng. / Người hướng dẫn khoa học: 1 TS. Nguyễn Xuân Thực 2. TS. Đặng Bích Thủy
Nhan đề Mã số: 60720301
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2014
Mô tả vật lý 98tr. : Hình ảnh, biểu đồ minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Bệnh răng miệng và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh răng miệng của bệnh nhân đái tháo đường tup 2
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Bệnh răng miệng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154556
00222
0045837C45C-5088-4340-86D3-2F4AA70E6DF2
005202308081015
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230808101504|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aVũ Đức Minh
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng bệnh răng miệng và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh răng miệng của bệnh nhân đái tháo đường tup 2 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2014 : |bLuận văn thạc sỹ y tế công cộng. Chuyên ngành: Y tế công cộng. / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1 TS. Nguyễn Xuân Thực 2. TS. Đặng Bích Thủy
245|nMã số: 60720301
260 |aThái Bình, |c2014
300 |a98tr. : |bHình ảnh, biểu đồ minh họa. ; |c29cm.
520 |aBệnh răng miệng và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh răng miệng của bệnh nhân đái tháo đường tup 2
650 |aY tế công cộng
653 |aBệnh răng miệng
780|wLV0318(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv0318_vuđucminh_nbinh/bia-vdmthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào