Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp quản lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện đa khoa công lập :
UDC 610(08)
Tác giả CN Đặng Văn Xuyên
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp quản lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện đa khoa công lập : Luận án Tiến sỹ. Chuyên ngành: Y tế công cộng / Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Hà, PGS.TS. Vũ Phong Túc
Nhan đề Mã số: 9 72 07 01
Thông tin xuất bản 2023
Mô tả vật lý 200tr. : Biểu đồ và hình ảnh minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số giải pháp can thiệp quản lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện đa khoa công lập
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Chất thải rắn y tế
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154559
00222
004737AAD53-0522-48AC-893B-E55DF022364A
005202308220836
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230822083646|bthuoanh|y20230815084121|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aĐặng Văn Xuyên
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp quản lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện đa khoa công lập : |bLuận án Tiến sỹ. Chuyên ngành: Y tế công cộng / |cNgười hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Hà, PGS.TS. Vũ Phong Túc
245|nMã số: 9 72 07 01
260 |c2023
300 |a200tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số giải pháp can thiệp quản lý chất thải rắn y tế tại một số bệnh viện đa khoa công lập
650 |aY tế công cộng
653 |aChất thải rắn y tế
780|wLA0096(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0096-dangvanxuyen/bia-xuyenthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào