Luận văn, luận án
617.0(08)
Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não đã vỡ :
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Vũ Minh Hải
Tác giả TT Học viện Quân Y
Nhan đề Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não đã vỡ : Luận án Tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh và Sọ não / Cán bộ hướng dẫn luận án: 1. GS. Dương Chạm Uyên 2. PGS.TS. Nguyễn Thế Hào
Nhan đề Mã số: 62 72 01 27
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 156tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não đã vỡ
Thuật ngữ chủ đề Ngoại thần kinh
Từ khóa tự do Sọ não
Từ khóa tự do Túi phình động mạch não đã vỡ
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154561
00222
00426B5F943-8B29-4C67-8E29-8F2354821F8F
005202309071334
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20230907133407|bthuoanh|y20230907133341|zthuoanh
080 |a617.0(08)
100 |aVũ Minh Hải
110 |aHọc viện Quân Y
245 |aNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não đã vỡ : |bLuận án Tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Ngoại Thần kinh và Sọ não / |cCán bộ hướng dẫn luận án: 1. GS. Dương Chạm Uyên 2. PGS.TS. Nguyễn Thế Hào
245|nMã số: 62 72 01 27
260 |aHà Nội, |c2014
300 |a156tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não đã vỡ
650 |aNgoại thần kinh
653 |aSọ não
653 |aTúi phình động mạch não đã vỡ
780|wLA222(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la222-vuminhhai/bia- la222thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào