Luận văn, luận án
610(08)
Nghiên cứu thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản theo tiêu chuẩn quốc gia tuyến xã tại 3 tỉnh phía Bắc, thử nghiệm một số giải pháp can thiệp. :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Đức Thanh
Tác giả TT Trường Đại học Y Thái Bình
Nhan đề Nghiên cứu thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản theo tiêu chuẩn quốc gia tuyến xã tại 3 tỉnh phía Bắc, thử nghiệm một số giải pháp can thiệp. : Luận án Tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Y tế công cộng / Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS.Trần Quốc Kham 2. PGS.TS. Trịnh Hữu Vách
Nhan đề Mã số: 62.72.76.01
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2010
Mô tả vật lý 194tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản theo tiêu chuẩn quốc gia tuyến xã
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Sức khỏe sinh sản
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154562
00222
004A4212CCC-362B-4891-9A16-8DC6E7546F8C
005202309071418
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20230907141842|bthuoanh|y20230907141808|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Đức Thanh
110 |aTrường Đại học Y Thái Bình
245 |aNghiên cứu thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản theo tiêu chuẩn quốc gia tuyến xã tại 3 tỉnh phía Bắc, thử nghiệm một số giải pháp can thiệp. : |bLuận án Tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Y tế công cộng / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS.Trần Quốc Kham 2. PGS.TS. Trịnh Hữu Vách
245|nMã số: 62.72.76.01
260 |aThái Bình, |c2010
300 |a194tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản theo tiêu chuẩn quốc gia tuyến xã
650 |aY tế công cộng
653 |aSức khỏe sinh sản
780|wLA05(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la05-nguyenducthanh/bia-la05thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào