Luận văn, luận án
610.3(08)
Nghiên cứu tình trạng loãng xương và áp dụng một số biện pháp can thiệp dự phòng cho phụ nữ từ 40 -65 tuổi tại Thái Bình :
UDC 610.3(08)
Tác giả CN Ninh Thị Nhung
Tác giả TT Học viện Quân Y
Nhan đề Nghiên cứu tình trạng loãng xương và áp dụng một số biện pháp can thiệp dự phòng cho phụ nữ từ 40 -65 tuổi tại Thái Bình : Luận án Tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế / Người hướng dẫn khoa học: PGS.Phạm Ngọc Khái/ TS. Phạm Ngọc Châu
Nhan đề Mã số: 62.72.73.15
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2008
Mô tả vật lý 143tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tình trạng loãng xương và áp dụng một số biện pháp can thiệp dự phòng cho phụ nữ từ 40 -65 tuổi
Thuật ngữ chủ đề Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế
Từ khóa tự do Loãng xương
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154563
00222
004BBD2D918-78E6-4CCB-9063-B511CAC3B5C0
005202309081450
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20230908145034|zthuoanh
080 |a610.3(08)
100 |aNinh Thị Nhung
110 |aHọc viện Quân Y
245 |aNghiên cứu tình trạng loãng xương và áp dụng một số biện pháp can thiệp dự phòng cho phụ nữ từ 40 -65 tuổi tại Thái Bình : |bLuận án Tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế / |cNgười hướng dẫn khoa học: PGS.Phạm Ngọc Khái/ TS. Phạm Ngọc Châu
245|nMã số: 62.72.73.15
260 |aHà Nội, |c2008
300 |a143tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu tình trạng loãng xương và áp dụng một số biện pháp can thiệp dự phòng cho phụ nữ từ 40 -65 tuổi
650 |aVệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế
653 |aLoãng xương
780|wLA312(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la312-ninhthinhung/bìa_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào