Luận văn, luận án
610(08)
Osteopotic fracture: Muscular deteminants and transition to consequences :
UDC 610(08)
Tác giả CN Hanh Thi My Pham MD., MPH
Tác giả TT The University of New South Wales Sydney, Australia
Nhan đề Osteopotic fracture: Muscular deteminants and transition to consequences : A thesis submitted to the University of New South Wales (UNSW Sydnet), Australia in partial fulfilment of the requirement for the degree of/ Doctor of Philosophy (Medicine) / Garvan Institute of Medical Research St Vincent's Clinical School, Faculty of Medical
Thông tin xuất bản Australia, 2017
Mô tả vật lý 214tr. ; 29cm.
Tóm tắt Osteopotic fracture: Muscular deteminants and transition to consequences
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Osteopotic fracture
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154564
00222
0042AF7EF74-210B-4195-AA1F-35D465170F48
005202309140955
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20230914095554|bthuoanh|y20230914095442|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aHanh Thi My Pham MD., MPH
110 |aThe University of New South Wales Sydney, Australia
245 |aOsteopotic fracture: Muscular deteminants and transition to consequences : |bA thesis submitted to the University of New South Wales (UNSW Sydnet), Australia in partial fulfilment of the requirement for the degree of/ Doctor of Philosophy (Medicine) / |cGarvan Institute of Medical Research St Vincent's Clinical School, Faculty of Medical
260 |aAustralia, |c2017
300 |a214tr. ; |c29cm.
520 |aOsteopotic fracture: Muscular deteminants and transition to consequences
650 |aY tế công cộng
653 |aOsteopotic fracture
780|wLA0075(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0075-phạmthimyhanh/bia-ptmhanhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào