Luận văn, luận án
5A2.4(08)
Nghiên cứu một số chỉ số chức năng tim mạch- thần kinh của sinh viên Đại học Y trước và sau hoạt động trí tuệ :
UDC 5A2.4(08)
Tác giả CN Nguyễn Thị Hiên
Tác giả TT Học Viện Quân Y
Nhan đề Nghiên cứu một số chỉ số chức năng tim mạch- thần kinh của sinh viên Đại học Y trước và sau hoạt động trí tuệ : Luận án Tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Sinh lý học / Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đăng Dong; PGS.TS. Vương Thị Hòa
Nhan đề Mã số: 62 72 01 07
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 184tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu một số chỉ số chức năng tim mạch- thần kinh của sinh viên Đại học Y
Thuật ngữ chủ đề Sinh lý học
Từ khóa tự do Chỉ số chức năng thần kinh
Từ khóa tự do Chỉ số chức năng tim mạch
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154565
00222
0042010FBEB-C2EA-49F2-AC35-6CCC87D90871
005202309141418
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230914141816|zthuoanh
080 |a5A2.4(08)
100 |aNguyễn Thị Hiên
110 |aHọc Viện Quân Y
245 |aNghiên cứu một số chỉ số chức năng tim mạch- thần kinh của sinh viên Đại học Y trước và sau hoạt động trí tuệ : |bLuận án Tiến sỹ y học. Chuyên ngành: Sinh lý học / |cNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Đăng Dong; PGS.TS. Vương Thị Hòa
245|nMã số: 62 72 01 07
260 |aHà Nội, |c2013
300 |a184tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu một số chỉ số chức năng tim mạch- thần kinh của sinh viên Đại học Y
650 |aSinh lý học
653 |aChỉ số chức năng thần kinh
653 |aChỉ số chức năng tim mạch
780|wLA202(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la202-nthien/la202-nthien_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào