Luận văn, luận án
619(08)
Nghiên cứu độc tính và hiệu quả của viên nang LIpidan trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu :
UDC 619(08)
Tác giả CN Đỗ Quốc Hương
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu độc tính và hiệu quả của viên nang LIpidan trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu : Luận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Y học cổ truyền
Nhan đề Mã số: 62720201
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 166tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Độc tính và hiệu quả của viên nang LIpidan trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu
Thuật ngữ chủ đề Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Hội chứng rối loạn lipid máu
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154576
00222
0045B52E8FB-D8A2-4375-B7F5-C1832329DE14
005202309271632
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20230927163301|zthuoanh
080 |a619(08)
100 |aĐỗ Quốc Hương
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aNghiên cứu độc tính và hiệu quả của viên nang LIpidan trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu : |bLuận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Y học cổ truyền
245|nMã số: 62720201
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a166tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐộc tính và hiệu quả của viên nang LIpidan trong điều trị hội chứng rối loạn lipid máu
650 |aY học cổ truyền
653 |aHội chứng rối loạn lipid máu
780|wLA177(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la177-doquochuong/la177-doquochuong_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào