Luận văn, luận án
617.0(08)
Nghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013 :
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Phan Văn Cương
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013 : Luận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Ung thư / Hướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Văn Thuấn
Nhan đề Mã số: 62720149
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 161tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do Ung thư dạ dày
Từ khóa tự do Ung thư
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154577
00222
004D33A0647-F4EE-4C57-84A7-F4339A65253F
005202310061406
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20231006140629|zthuoanh
080 |a617.0(08)
100 |aPhan Văn Cương
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aNghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009 - 2013 : |bLuận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Ung thư / |cHướng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Văn Thuấn
245|nMã số: 62720149
260 |aHà Nội, |c2018
300 |a161tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội
650 |aNgoại khoa
653 |aUng thư dạ dày
653 |aUng thư
780|wLA0074(08)
852 |a Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0074-phanvancuong/la0074-phanvancuong_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào