Luận văn, luận án
610(08)
Hiệu quả của bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng một lần đến tình trạng dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng và bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ :
UDC 610(08)
Tác giả CN Thái Lan Anh
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Hiệu quả của bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng một lần đến tình trạng dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng và bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ : Luận án Tiến sỹ Y học.Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế / Hướng dẫn khoa học: GS.Ts. Nguyễn Hữu Chỉnh PGS.TS. Phạm Duy Tường
Nhan đề Mã số: 62.72.73.15
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 189tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Hiệu quả của bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng một lần.
Thuật ngữ chủ đề Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế
Từ khóa tự do Bệnh nhiễm khuẩn
Từ khóa tự do Dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng
Từ khóa tự do Vitamin A liều cao
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154578
00222
00466A656D2-577D-4919-AC0D-F1FF1E89954C
005202310131443
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20231013144327|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aThái Lan Anh
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aHiệu quả của bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng một lần đến tình trạng dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng và bệnh nhiễm khuẩn ở trẻ nhỏ : |bLuận án Tiến sỹ Y học.Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế / |cHướng dẫn khoa học: GS.Ts. Nguyễn Hữu Chỉnh PGS.TS. Phạm Duy Tường
245|nMã số: 62.72.73.15
260 |aHà Nội, |c2010
300 |a189tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aHiệu quả của bổ sung sớm Vitamin A liều cao định kỳ 3 tháng một lần.
650 |aVệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế
653 |aBệnh nhiễm khuẩn
653 |aDinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng
653 |aVitamin A liều cao
780|wLA314(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la314-thailananh/la314-thailananh_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào