Luận văn, luận án
613.26(08)
Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi tới nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật trên thủy sản được nuôi tại một số ao hồ Hà Nội :
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Trịnh Bảo Ngọc
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi tới nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật trên thủy sản được nuôi tại một số ao hồ Hà Nội : Luận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Dinh dưỡng tiết chế. / Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Phạm Duy Tường 2. PGS.TS. Trần Đáng
Nhan đề Mã số: 62.72.73.10
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 148tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi tới nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật trên thủy sản
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Dinh dưỡng tiết chế
Từ khóa tự do Nhiễm kim loại nặng
Từ khóa tự do Vi sinh vật trên thủy sản
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154579
00222
004C05CC58A-CF11-4AB7-9E33-3EE65DB8061B
005202310190830
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20231019083008|zthuoanh
080 |a613.26(08)
100 |aTrịnh Bảo Ngọc
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aNghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi tới nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật trên thủy sản được nuôi tại một số ao hồ Hà Nội : |bLuận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Dinh dưỡng tiết chế. / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Phạm Duy Tường 2. PGS.TS. Trần Đáng
245|nMã số: 62.72.73.10
260 |aHà Nội, |c2012
300 |a148tr. : |b Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi tới nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật trên thủy sản
650 |aDinh dưỡng
653 |a Dinh dưỡng tiết chế
653 |aNhiễm kim loại nặng
653 |aVi sinh vật trên thủy sản
780|wLA318(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la318-trinhbaongoc/la318-trinhbaongoc_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào