Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng thiếu máu ở phụ nữ Sán Dìu trong thời kỳ mang thai tại Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả của biện pháp can thiệp :
UDC 610(08)
Tác giả CN Lê Minh Chính
Tác giả TT Đại học Thái Nguyên
Nhan đề Thực trạng thiếu máu ở phụ nữ Sán Dìu trong thời kỳ mang thai tại Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả của biện pháp can thiệp : Luận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Vệ sinh học xã hội và tổ chức y tế / Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Tập PGS. TS. Đàm Khải Hoàn
Nhan đề Mã số: 62.72.73.15
Thông tin xuất bản Thái Nguyên, 2010
Mô tả vật lý 199tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Thực trạng thiếu máu ở phụ nữ Sán Dìu trong thời kỳ mang thai
Thuật ngữ chủ đề Vệ sinh học xã hội và tổ chức y tế
Từ khóa tự do Thiếu máu ở phụ nữ mang thai
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154580
00222
00477DF643B-2397-43DA-9A36-D9014F1E9C63
005202310270853
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20231027085350|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aLê Minh Chính
110 |aĐại học Thái Nguyên
245 |aThực trạng thiếu máu ở phụ nữ Sán Dìu trong thời kỳ mang thai tại Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả của biện pháp can thiệp : |bLuận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Vệ sinh học xã hội và tổ chức y tế / |cNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Tập PGS. TS. Đàm Khải Hoàn
245|nMã số: 62.72.73.15
260 |aThái Nguyên, |c2010
300 |a199tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aThực trạng thiếu máu ở phụ nữ Sán Dìu trong thời kỳ mang thai
650 |aVệ sinh học xã hội và tổ chức y tế
653 |aThiếu máu ở phụ nữ mang thai
780|wLA315(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la315-leminhchinh/la315-leminhchinh_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào