Luận văn, luận án
613.26(08)
Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan có rối loạn tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình năm 2022 :
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Phí Đức Báu
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan có rối loạn tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình năm 2022 : Luận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Ninh Thị Nhung 2. TS.BS. Phan Hướng Dương
Nhan đề Mã số: 8720401
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2023
Mô tả vật lý 110tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan có rối loạn tâm thần.
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Bệnh xơ gan có rối loạn tâm thần.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154582
00222
0049E321AEF-24C1-40C9-9523-1A407CC06213
005202311071507
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231107150730|zthuoanh
080 |a613.26(08)
100 |aPhí Đức Báu
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aTình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan có rối loạn tâm thần điều trị nội trú tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình năm 2022 : |bLuận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Ninh Thị Nhung 2. TS.BS. Phan Hướng Dương
245|nMã số: 8720401
260 |aThái Bình, |c2023
300 |a110tr. : |b Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aTình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan có rối loạn tâm thần.
650 |aDinh dưỡng
653 |aBệnh xơ gan có rối loạn tâm thần.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00697-pd-báu/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào