Luận văn, luận án
613.26(08)
Đánh giá một số chỉ số nhân trắc dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của sinh viên chính quy năm thứ nhất ngành y khoa và dược học Trường Đại học Y Dược Thái Bình :
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Nguyễn Trung Hiếu
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá một số chỉ số nhân trắc dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của sinh viên chính quy năm thứ nhất ngành y khoa và dược học Trường Đại học Y Dược Thái Bình : Luận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / Người hướng dẫn khoa học: 1.TS. Trần Khánh Thu 2. TS. Vũ Duy Tùng
Nhan đề Mã số: 8720401
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2023
Mô tả vật lý 109tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đánh giá một số chỉ số nhân trắc dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của sinh viên chính quy năm thứ nhất ngành y khoa và dược học.
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Khẩu phần của sinh viên chính quy năm thứ nhất.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154583
00222
00458D5DE7A-0B70-4558-A2EE-8E0CEA631C91
005202311091533
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231109153351|zthuoanh
080 |a613.26(08)
100 |aNguyễn Trung Hiếu
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá một số chỉ số nhân trắc dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của sinh viên chính quy năm thứ nhất ngành y khoa và dược học Trường Đại học Y Dược Thái Bình : |bLuận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1.TS. Trần Khánh Thu 2. TS. Vũ Duy Tùng
245|nMã số: 8720401
260 |aThái Bình, |c2023
300 |a109tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐánh giá một số chỉ số nhân trắc dinh dưỡng và đặc điểm khẩu phần của sinh viên chính quy năm thứ nhất ngành y khoa và dược học.
650 |aDinh dưỡng
653 |aKhẩu phần của sinh viên chính quy năm thứ nhất.
780|wLV00698(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00698-nt-hiếu/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào