Luận văn, luận án
613.26(08)
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022 :
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Lê Thị Minh Tâm
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022 : Luận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS.Vũ Phong Túc 2. TS. Hoàng Văn Thuấn
Nhan đề Mã số: 8720401
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2023
Mô tả vật lý 105tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tình trạng dinh dưỡng, kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154584
00222
0042CB33597-F76B-4A8D-8DB9-C090CF6D928B
005202311131451
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231113145113|zthuoanh
080 |a613.26(08)
100 |aLê Thị Minh Tâm
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá tình trạng dinh dưỡng, kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2022 : |bLuận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS.Vũ Phong Túc 2. TS. Hoàng Văn Thuấn
245|nMã số: 8720401
260 |aThái Bình, |c2023
300 |a105tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aTình trạng dinh dưỡng, kiến thức chăm sóc dinh dưỡng của bà mẹ có con dưới 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh
650 |aDinh dưỡng
653 |aTrẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh
780|wLV00699(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00699-ltm-tâm/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào