Luận văn, luận án
613.26(08)
Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 tại bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương Thanh Hóa năm 2022 :
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Hoàng Thị Trang
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 tại bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương Thanh Hóa năm 2022 : Luận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Phạm Thị Dung 2. PGS.TS. Phạm Ngọc Khái
Nhan đề Mã số: 8720401
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2023
Mô tả vật lý 116tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Bệnh đái tháo đường type 2
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154585
00222
00475E454FD-956E-4039-869F-4F26C0515CD6
005202311131544
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231113154437|zthuoanh
080 |a613.26(08)
100 |aHoàng Thị Trang
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aTình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 tại bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương Thanh Hóa năm 2022 : |bLuận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Phạm Thị Dung 2. PGS.TS. Phạm Ngọc Khái
245|nMã số: 8720401
260 |aThái Bình, |c2023
300 |a116tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aTình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2
650 |aDinh dưỡng
653 |aBệnh đái tháo đường type 2
780|wLV00700(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00700-ht-trang/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào