Luận văn, luận án
Tình trạng dinh dưỡng và kết quả tư vấn dinh dưỡng cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2022 :
Tác giả CN Đinh Công Huy
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và kết quả tư vấn dinh dưỡng cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2022 : Luận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Phạm Thị Dung 2. Đào Thị Lợi
Nhan đề Mã số: 8720401
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2023
Mô tả vật lý 109tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tình trạng dinh dưỡng và kết quả tư vấn dinh dưỡng cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154586
00222
004C76E0E01-81E0-4FB8-89A0-9F331929A694
005202311131621
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231113162102|zthuoanh
100 |aĐinh Công Huy
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aTình trạng dinh dưỡng và kết quả tư vấn dinh dưỡng cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị nội trú tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2022 : |bLuận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Phạm Thị Dung 2. Đào Thị Lợi
245|nMã số: 8720401
260 |aThái Bình, |c2023
300 |a109tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aTình trạng dinh dưỡng và kết quả tư vấn dinh dưỡng cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
650 |aDinh dưỡng
653 |aBệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
780|wLV00701(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00701-dc-huy/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào