Luận văn, luận án
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2022 :
Tác giả CN Nguyễn Thị Hường
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2022 : Luận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Lê Đức Cường 2. TS. Nguyễn Trọng Hưng
Nhan đề Mã số: 8720401
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2023
Mô tả vật lý 119tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Bệnh tăng huyết áp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154587
00222
004156054E0-3F32-4EB0-956A-3DFF46465702
005202311141028
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231114102802|zthuoanh
100 |aNguyễn Thị Hường
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa thành phố Sầm Sơn năm 2022 : |bLuận văn Thạc sỹ dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng / |cNgười hướng dẫn khoa học: 1. TS. Lê Đức Cường 2. TS. Nguyễn Trọng Hưng
245|nMã số: 8720401
260 |aThái Bình, |c2023
300 |a119tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú
650 |aDinh dưỡng
653 |aBệnh tăng huyết áp
780|wLV00702(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình/Kho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00702-nt-hường/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào