Luận văn, luận án
610(08).
Tình trạng dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi vùng ven biển Thái Bình và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Đặng Văn Nghiễm.
Tác giả TT Trường Đại học Y Thái Bình.
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi vùng ven biển Thái Bình và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp. : Luận án Tiến sỹ y học.
Thông tin xuất bản 2010.
Mô tả vật lý 217tr. : Biểu đồ minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi vùng ven biển Thái Bình và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp.
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng trẻ em.
Từ khóa tự do Y tế công cộng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015730
00222
0049C9A628F-B74A-4EAA-8C60-0B1B667CC79E
005201906190944
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20190619094500|bthuoanh|c20190619094326|dthuoanh|y20170809150849|zthuoanh
080|a610(08).
100 |aĐặng Văn Nghiễm.
110 |aTrường Đại học Y Thái Bình.
245 |aTình trạng dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi vùng ven biển Thái Bình và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp. : |bLuận án Tiến sỹ y học.
260 |c2010.
300 |a217tr. : |bBiểu đồ minh họa. ; |c30cm.
520 |a Dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi vùng ven biển Thái Bình và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp.
650 |a Dinh dưỡng trẻ em.
653 |aY tế công cộng.
780|wLA02(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jKho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào