Luận văn, luận án
616N(08).
Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của phương pháp tiêm Corticosteroid tại chỗ trong điều trị viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay. :
UDC 616N(08).
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Dung.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Đánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của phương pháp tiêm Corticosteroid tại chỗ trong điều trị viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay. :
Nhan đề Luận văn Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú. Chuyên nghành: Nội khoa.
Thông tin xuất bản 2015.
Mô tả vật lý 125tr. : Hình ảnh, biểu đồ minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Hiệu quả và tác dụng không mong muốn của phương pháp tiêm Corticosteroid tại chỗ trong điều trị viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay.
Thuật ngữ chủ đề Nội khoa.
Từ khóa tự do Viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0018836
00222
0045DB5D56A-D1FF-49C5-81DB-3DE1F4C38C40
005201909101520
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190910152034|bthuoanh|c20190801084000|dthuoanh|y20170920090344|zthuoanh
080|a616N(08).
100 |aNguyễn Thị Kim Dung.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aĐánh giá hiệu quả và tác dụng không mong muốn của phương pháp tiêm Corticosteroid tại chỗ trong điều trị viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay. :
245|bLuận văn Tốt nghiệp Bác sỹ nội trú. Chuyên nghành: Nội khoa.
260|c2015.
300 |a125tr. : |bHình ảnh, biểu đồ minh họa. ; |c29cm.
520 |aHiệu quả và tác dụng không mong muốn của phương pháp tiêm Corticosteroid tại chỗ trong điều trị viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay.
650|aNội khoa.
653 |aViêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay.
780|wLA286(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j Kho sách Tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/nguyenthikimdung_bsnt/000bia_nguyenthikimdungthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào