Sách TK tiếng Việt
618P (08)
Bài giảng sản phụ khoa Tập 1 - Sau Đại Học
UDC 618P (08)
Tác giả TT Trường ĐHYHN - Bộ môn phụ sản
Nhan đề Bài giảng sản phụ khoa Tập 1 - Sau Đại Học
Thông tin xuất bản H.: Y học;, 2006
Mô tả vật lý 354tr.: Hình minh họa; 27cm.
Tóm tắt Bao gồm: Đẻ khó, đa ối, thai chết lưu trong tử cung, hậu sản thường, chuyển dạ đình trệ, kế hoạch bài giảng, giác hút sản khoa....
Thuật ngữ chủ đề Sản phụ khoa
Địa chỉ Kho sách tham khảo - Thư viện ĐHYD Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019077
00211
0041BA3A590-4BF8-4B72-B03C-7A534E2299D7
005201710111426
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20171011142706|bhue|y20171011091929|zhue
080|a618P (08)
110 |aTrường ĐHYHN - Bộ môn phụ sản
245 |aBài giảng sản phụ khoa Tập 1 - Sau Đại Học
260 |aH.: |bY học;, |c2006
300 |a354tr.: |bHình minh họa; |c27cm.
520 |aBao gồm: Đẻ khó, đa ối, thai chết lưu trong tử cung, hậu sản thường, chuyển dạ đình trệ, kế hoạch bài giảng, giác hút sản khoa....
650|aSản phụ khoa
852 |aKho sách tham khảo - Thư viện ĐHYD Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/bgsanphukhoasdhyhn/bgsanphukhoasdhyhn_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào