Sách TK tiếng Việt
618P(08)
Bài giảng sản phụ khoa Tập 1.
UDC 618P(08)
Tác giả TT Bộ môn sản -Trường đại học y Hà Nội
Nhan đề Bài giảng sản phụ khoa Tập 1. Tái bản lần thứ tư
Thông tin xuất bản H.: NxbY học, 2007
Mô tả vật lý 316tr: hình minh họa; 27cm.
Tóm tắt Bao gồm: Giới thiệu những nét cơ bản về phụ sản,sự thụ tinh sự làm tổ và sự phát triển của trứng , thay đổi giải phẫu sinh lý ở người phụ nữ có thai, những yếu tố tiên lượng một cuộc đẻ, các chỉ định mổ lấy thai, chảy máu trong thời kỳ sổ rau, suy thia ccap tính trong chuyển dạ, sinh lý phụ khoa, vòng kinh không phóng noãn, tổn thương thường gặp ở cổ tử cung, sử dụng hormon trong phụ khoa....
Thuật ngữ chủ đề Sản phụ khoa
Địa chỉ Kho sách tham khảo - Thư viện ĐHYD Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019079
00211
004696B31E9-0C42-45A6-A3D0-174B924EDE5D
005201710111547
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20171011154730|bhue|y20171011093236|zhue
080|a618P(08)
110 |aBộ môn sản -Trường đại học y Hà Nội
245 |aBài giảng sản phụ khoa Tập 1. |nTái bản lần thứ tư
260 |aH.: |bNxbY học, |c2007
300 |a316tr: |bhình minh họa; |c27cm.
520 |aBao gồm: Giới thiệu những nét cơ bản về phụ sản,sự thụ tinh sự làm tổ và sự phát triển của trứng , thay đổi giải phẫu sinh lý ở người phụ nữ có thai, những yếu tố tiên lượng một cuộc đẻ, các chỉ định mổ lấy thai, chảy máu trong thời kỳ sổ rau, suy thia ccap tính trong chuyển dạ, sinh lý phụ khoa, vòng kinh không phóng noãn, tổn thương thường gặp ở cổ tử cung, sử dụng hormon trong phụ khoa....
650|aSản phụ khoa
852 |aKho sách tham khảo - Thư viện ĐHYD Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/baigiangsanphukhoat1/baigiangsanphukhoat1_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào