Sách TK tiếng Việt
616N(08)
Kiểm soát hội chứng chuyển hóa :
UDC 616N(08)
Tác giả CN TS.Vũ Thanh Bình; TS. Nguyễn Trọng Hưng
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình/ Bộ môn Nội
Nhan đề Kiểm soát hội chứng chuyển hóa : (Dành cho đào tạo liên tục)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2022
Mô tả vật lý 251tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Một số vấn đề làm cơ sở cho kiểm soát hội chứng chuyển hóa, kiểm soát hội chứng chuyển hóa, kiểm soát rối loạn chuyển hóa lipid, bệnh học và điều trị rối loạn chuyển hóa lipid,...
Từ khóa tự do Hội chứng chuyển hóa
Từ khóa tự do Nội khoa
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154246
00211
004E13966DE-D89B-4A2D-93C4-784748421ED5
005202208021442
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220802144245|zthuoanh
080|a616N(08)
100 |aTS.Vũ Thanh Bình; TS. Nguyễn Trọng Hưng
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình/ Bộ môn Nội
245 |aKiểm soát hội chứng chuyển hóa : |b(Dành cho đào tạo liên tục)
260 |aHà Nội : |bY học, |c2022
300 |a251tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c27cm.
520 |aMột số vấn đề làm cơ sở cho kiểm soát hội chứng chuyển hóa, kiểm soát hội chứng chuyển hóa, kiểm soát rối loạn chuyển hóa lipid, bệnh học và điều trị rối loạn chuyển hóa lipid,...
653 |aHội chứng chuyển hóa
653 |aNội khoa
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/ks hội chứng chuyển hóa-ydtb-2022/ks hội chứng chuyển hóa_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào