Bài trích
Mục lục, Tạp chí Y Dược học - Đại học Y Dược Huế. Tập 10, số 06/2020.
Nhan đề Mục lục, Tạp chí Y Dược học - Đại học Y Dược Huế. Tập 10, số 06/2020.
Từ khóa tự do Bệnh đau vai gáy
Từ khóa tự do Bệnh xuất huyết não
Từ khóa tự do Hệ tiết niệu
Nguồn trích Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế. : Jounal of Medicine and Pharmacy.- Số: Từ số 2 đến số 7/2020 Tập: 10
000 00000nab#a2200000ui#4500
00146804
00231
004744E8488-5132-4D82-8DEF-BBEA626F8BE0
005202109281512
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20210928151217|zthuoanh
245 |aMục lục, Tạp chí Y Dược học - Đại học Y Dược Huế. Tập 10, số 06/2020.
653 |aBệnh đau vai gáy
653 |aBệnh xuất huyết não
653 |aHệ tiết niệu
773 |tTạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế. : Jounal of Medicine and Pharmacy.|v10|iTừ số 2 đến số 7/2020
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào