Sách TK tiếng Việt
615.5(08)
Bài giảng chẩn đoán hình ảnh.
UDC 615.5(08)
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình/ Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.
Nhan đề Bài giảng chẩn đoán hình ảnh.
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2013
Mô tả vật lý 194tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Hệ hô hấp, hệ tim mạch,...
Từ khóa tự do Hệ tiết niệu
Từ khóa tự do Hệ tiêu hóa
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154409
00211
004B9529DC0-B8E0-4B34-9803-D31C3A39881D
005202302101557
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20230210155829|zthuoanh
080|a615.5(08)
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình/ Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.
245 |aBài giảng chẩn đoán hình ảnh.
260 |aThái Bình, |c2013
300 |a194tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c27cm.
520 |aHệ hô hấp, hệ tim mạch,...
653 |aHệ tiết niệu
653 |aHệ tiêu hóa
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/bài giảng chan doan hinh anh/abìa_01.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào