Sách TK tiếng Việt
619(08)
Một số chuyên đề thuốc cổ truyền :
UDC 619(08)
Tác giả CN Biên soạn: GS.TS Phạm Xuân Sinh
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Một số chuyên đề thuốc cổ truyền : Sách đào tạo sau đại học Y - Dược
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2010
Mô tả vật lý 190tr. : Hình minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Đặc điểm và yêu cầu trong sử dụng trong nghiên cứu thuốc cổ truyền, kinh dịch và một số tiền đề của học thuyết âm dương ngũ hành, bàn về một số học thuyết y học cổ truyền,tinh, khí, thần,..
Từ khóa tự do Chuyên đề thuốc cổ truyền
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154265
00211
004456562E1-24E6-4F4C-9044-4DB55739DCA1
005202208091517
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20220809151723|zthuoanh
080|a619(08)
100 |aBiên soạn: GS.TS Phạm Xuân Sinh
110 |aBộ Y tế
245 |aMột số chuyên đề thuốc cổ truyền : |bSách đào tạo sau đại học Y - Dược
260 |aHà Nội : |bY học, |c2010
300 |a190tr. : |bHình minh họa ; |c27cm.
520 |aĐặc điểm và yêu cầu trong sử dụng trong nghiên cứu thuốc cổ truyền, kinh dịch và một số tiền đề của học thuyết âm dương ngũ hành, bàn về một số học thuyết y học cổ truyền,tinh, khí, thần,..
653 |aChuyên đề thuốc cổ truyền
653 |aY học cổ truyền
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/motsocdthuoccotruyen/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào