Giới thiệu cách tìm kiếm thông tin Y tại HINARI, AGORA, INASP

HINARI, AGORA, INASP/PERI

Ba chương trình giúp chúng ta chia sẻ thông tin

                                               

           HINARI và AGORA là hệ thống “kép”, HINARI hoạt động nhờ Tổ chức Y tế thế giới WTO và AGORA nhờ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO). HINARI tập trung vào sức khỏe và y tế, vào trang Web của WHO theo địa chỉ  www.who.int/hinari/en/  hệ thống này chỉ yêu cầu một lần đăng ký.

            AGORA liên quan tới các giáo sư y học bởi AGORA cung cấp đường truy cập tới các tạp chí về dinh dưỡng, thực phẩm và môi trường http://www.aginternetwork.org/en/index.php
Khi thanh lọc có từ khóa, bạn có thể thêm các cụm từ tìm kiếm cùng với AND. Ví dụ: nếu bạn tìm bài liên quan đến bệnh sốt rét của trang website tại HINARI, lệnh tìm: malaria AND (loprovhinari[sb] OR free full text[sb])…