Bài trích
Thực trạng kiến thức chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp của nhân viên y tế tại các trạm y tế xã/ phường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Tác giả CN Lương Xuân Hiến, Nguyễn Đức Thanh, Trần Thị Phương
Nhan đề Thực trạng kiến thức chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp của nhân viên y tế tại các trạm y tế xã/ phường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Từ khóa tự do Đái tháo đường
Từ khóa tự do Tăng huyết áp
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154567
00231
0049D98BD52-EA7B-4387-B3A7-CDEB6C470959
005202309190847
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919084710|zthuoanh
100 |aLương Xuân Hiến, Nguyễn Đức Thanh, Trần Thị Phương
245 |aThực trạng kiến thức chẩn đoán và điều trị bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp của nhân viên y tế tại các trạm y tế xã/ phường, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
653 |aĐái tháo đường
653 |aTăng huyết áp
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào