Bài trích
Thực trạng nhiễm đơn bào dường ruột của người dân tại 02 xã huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 - 2023
Tác giả CN Nguyễn Quốc Tiến, Vũ Thị Bình Phương, Trịnh thị Thúy, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Út Trà.
Nhan đề Thực trạng nhiễm đơn bào dường ruột của người dân tại 02 xã huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 - 2023
Từ khóa tự do Đơn bào đường ruột
Từ khóa tự do E. histolytica
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154568
00231
004A523B052-7070-4001-9DE0-07219503F36A
005202309190851
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919085142|zthuoanh
100 |aNguyễn Quốc Tiến, Vũ Thị Bình Phương, Trịnh thị Thúy, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Út Trà.
245 |aThực trạng nhiễm đơn bào dường ruột của người dân tại 02 xã huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2022 - 2023
653 |aĐơn bào đường ruột
653 |aE. histolytica
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào