Bài trích
Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV của người nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên năm 2022
Tác giả CN Trần Đình Chiến, Trần Thị Phương, Hoàng Năng Trọng
Nhan đề Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV của người nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên năm 2022
Từ khóa tự do HIV/AIDS
Từ khóa tự do Tuân thủ điều trị ARV
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154569
00231
004A3B1878F-CA3C-4F92-8221-133BC3EFDB70
005202309190910
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919091029|zthuoanh
100 |aTrần Đình Chiến, Trần Thị Phương, Hoàng Năng Trọng
245 |aMột số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ARV của người nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên năm 2022
653 |aHIV/AIDS
653 |aTuân thủ điều trị ARV
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào