Bài trích
Tổng hợp dẫn chất chứa nhóm AMINE (-NH) và nhóm thế AMINO của nhân PYRIDOCARBAZOLONE và TETRAHYDROCARBAZOLONE có tiề,m năng có hoạt tính sinh học kháng VIRUS
Tác giả CN Đặng Văn Hoài, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Lê Vũ.
Nhan đề Tổng hợp dẫn chất chứa nhóm AMINE (-NH) và nhóm thế AMINO của nhân PYRIDOCARBAZOLONE và TETRAHYDROCARBAZOLONE có tiề,m năng có hoạt tính sinh học kháng VIRUS
Từ khóa tự do Kháng Virus
Từ khóa tự do Pyridocarbazolone
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154572
00231
00440870C96-E6D4-4576-B380-C0EBB23D5881
005202309190930
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919093050|zthuoanh
100 |aĐặng Văn Hoài, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Lê Vũ.
245 |aTổng hợp dẫn chất chứa nhóm AMINE (-NH) và nhóm thế AMINO của nhân PYRIDOCARBAZOLONE và TETRAHYDROCARBAZOLONE có tiề,m năng có hoạt tính sinh học kháng VIRUS
653 |aKháng Virus
653 |aPyridocarbazolone
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào