Bài trích
Đặc điểm lâm sàng triệu trứng sinh học của trầm cảm ở người bệnh nội trú rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm
Tác giả CN Phùng Ngọc Thương, Trần Nguyễn Ngọc
Nhan đề Đặc điểm lâm sàng triệu trứng sinh học của trầm cảm ở người bệnh nội trú rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm
Từ khóa tự do Lo âu và trầm cảm
Từ khóa tự do Triệu trứng sinh học của trầm cảm
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154574
00231
0047CA6E15E-CB0A-497A-B49F-82810D5A659D
005202309190938
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919093841|zthuoanh
100 |aPhùng Ngọc Thương, Trần Nguyễn Ngọc
245 |aĐặc điểm lâm sàng triệu trứng sinh học của trầm cảm ở người bệnh nội trú rối loạn hỗn hợp lo âu và trầm cảm
653 |aLo âu và trầm cảm
653 |aTriệu trứng sinh học của trầm cảm
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào