Bài trích
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Burkholderia Cepacia tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2026 - 2020
Tác giả CN Trương Thị Minh Diệu, Nguyễn Ngọc Anh
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Burkholderia Cepacia tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2026 - 2020
Từ khóa tự do Burkholderia Cepacia
Từ khóa tự do Kháng thuốc
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn huyết
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154575
00231
00470DEE63F-9554-498C-AF86-6BC45EDEFA00
005202309190944
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919094449|zthuoanh
100 |aTrương Thị Minh Diệu, Nguyễn Ngọc Anh
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Burkholderia Cepacia tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2026 - 2020
653 |aBurkholderia Cepacia
653 |aKháng thuốc
653 |aNhiễm khuẩn huyết
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào