Bài trích
MedPharmRes, Volume 4, Issue 1 - 2020.
Nhan đề MedPharmRes, Volume 4, Issue 1 - 2020.
Từ khóa tự do Phẫu thuật cắt thân đuôi tụy bảo tồn lách.
Từ khóa tự do Tracheomalacia.
Nguồn trích MedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.- Số: 1/2020. Tập: 4
000 00000nab#a2200000ui#4500
00124705
00231
0045754F5F1-C7DB-4978-B00C-02965AFD95C2
005202010141416
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20201014141639|zthuoanh
245 |aMedPharmRes, Volume 4, Issue 1 - 2020.
653 |aPhẫu thuật cắt thân đuôi tụy bảo tồn lách.
653 |aTracheomalacia.
773 |tMedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.|v4|i1/2020.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào