Bài trích
Hoạt động tự chăm sóc ở người bệnh suy tim điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2023
Tác giả CN Lê Thị Hồng, Nguyễn Văn Dương
Nhan đề Hoạt động tự chăm sóc ở người bệnh suy tim điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2023
Từ khóa tự do Suy tim
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154571
00231
0048E321254-A75F-49FE-AA58-CBA167BEDF62
005202309190923
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919092348|zthuoanh
100 |aLê Thị Hồng, Nguyễn Văn Dương
245 |aHoạt động tự chăm sóc ở người bệnh suy tim điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2023
653 |aSuy tim
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào