Bài trích
Đặc điểm kiểu hình miễn dịch và phân loại dưới nhóm trong Lơ-Xê-Mi cấp dòng lympho B
Tác giả CN Trần Thị Vân Anh, Trần Thị Phương Thanh
Nhan đề Đặc điểm kiểu hình miễn dịch và phân loại dưới nhóm trong Lơ-Xê-Mi cấp dòng lympho B
Từ khóa tự do Dưới nhóm trong Lơ-Xê-Mi cấp dòng lympho B
Từ khóa tự do Kiểu hình miễn dịch
Nguồn trích Tạp chí Y Dược Thái Bình.- Số: 08, Tháng 09/2023
000 00000nab#a2200000ui#4500
00154573
00231
004947138C1-BE4D-4598-947C-2BAFFF30C3CB
005202309190935
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20230919093517|zthuoanh
100 |aTrần Thị Vân Anh, Trần Thị Phương Thanh
245 |aĐặc điểm kiểu hình miễn dịch và phân loại dưới nhóm trong Lơ-Xê-Mi cấp dòng lympho B
653 |aDưới nhóm trong Lơ-Xê-Mi cấp dòng lympho B
653 |aKiểu hình miễn dịch
773 |tTạp chí Y Dược Thái Bình.|i08, Tháng 09/2023
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào